Termeni si Conditii Afiliati

TERMENI SI CONDITII PROGRAM AFILIERE

Termenii si Conditiile Programului de Afiliere BraziDeLux.Net, denumit pe scurt Program, sunt menite sa ofere afiliatilor o intelegere a conditiilor in care acest Program functioneaza, sa reglementeze felul in care promovarea recompensata prin comisionare poate fi realizata in mod corect si relevant pentru utilizatorii de internet.

Termenii si Conditiile Programului de Afiliere BraziDeLux.Net

1. INTRODUCERE

Prezentele informatii reunite sub denumirea „Termenii si Conditiile Programului de Afiliere BraziDeLux.Net” („Termenii si Conditiile Programului”) reprezinta cadrul contractual general aplicabil Programului dezvoltat si operat de catre Focus Green Sky SRL, cu sediul in Mogosoaia, str. Nichita Stanescu, nr. 72, bl. 1, et. 3, ap. 19, jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J23/2289/2017, avand cod fiscal nr. RO37585958, e-mail afiliati@BraziDeLux.Net

Pentru utilizarea Programului este obligatorie acceptarea Termenilor si Conditiilor Programului, in ultima versiune actualizata care este comunicata in cadrul Platformei, existenta la data utilizarii Programului. Finalizarea procesului de inregistrare in cadrul Platformei echivaleaza cu acceptarea neechivoca si irevocabila a Termenilor si Conditiilor Programului, inclusiv a politicilor de comisionare si a conditiilor stabilite de BraziDeLux.Net pentru Promovarea online. Ulterior inregistrarii in cadrul Platformei utilizarea Programului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Programului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Programului, indiferent daca asociatul a validat sau nu aceste modificari / versiuni in Platforma.Termenii si Conditiile Programului pot fi modificati oricand de catre BraziDeLux.Net, asadar utilizatorii Programului (Afiliatii) se obliga sa verifice si sa urmareasca in permanenta eventualele actualizari comunicate in cadrul Platformei, acestea fiindu-le opozabile de la data afisarii in Platforma.

In cazul nerespectarii Termenilor si Conditiilor Programului, BraziDeLux.Net isi rezerva dreptul de a ii anula Afiliatului castigurile neincasate, de a ii intrerupe utilizarea Programului si de a ii dezactiva Contul de Afiliat, fara nicio alta obligatie sau raspundere din partea BraziDeLux.Net. 

 

2. INREGISTRAREA CONTULUI DE AFILIAT

2.1. Pot utiliza Programul si pot deveni Afiliati, urmatoarele categorii de persoane:

a) Persoana fizica (neautorizata) cu varsta peste 18 ani; sau

b) Persoana fizica autorizata (PFA) cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate;

c) Persoana juridica cu obiect de activitate marketing şi / sau publicitate.

2.2. Persoanele fizice neautorizate care obţin frecvent câştiguri prin prestarea de servicii de marketing au obligaţia de a se autoriza, conform dispoziţiilor legale privitoare la activitaţile dependente. BraziDeLux.Net işi rezerva dreptul de a condiţiona in orice moment continuarea colaborarii cu aceşti Afiliati de autorizarea pentru prestarea serviciilor de marketing.

2.3. Pentru a putea utiliza Programul este necesara crearea unui Cont de Afiliat in cadrul Platformei. Un Afiliat poate avea un singur Cont de Afiliat in cadrul Platformei.

2.4. La crearea Contului de Afiliat si ulterior, oricand pe parcursul utilizarii Programului, Afiliatul se obliga sa ofere informatii corecte si complete legate de identitatea sa si de Mediile online pe care le va folosi pentru a genera Conversii in beneficiul Afiliatului.

 

3. DREPTURILE SI OBLIGATIILE AFILIATULUI

3.1. Drepturile Afiliatului sunt:

a) sa utilizeze Instrumentele de promovare in conformitate cu Termenii si Conditiile Programului si cu eventualele conditii impuse de BraziDeLux.Net, in vederea generarii de Conversii si a obtinerii de Castiguri;

b) sa fie recompensat prin Castiguri pentru Conversiile generate si aprobate;

c) sa poata participa la competitii organizate de BraziDeLux.Net si sa poata castiga premii, in conformitate cu regulamentul acestor competitii;

d) sa primeasca informari periodice cu privire la activitatea de afiliat, noutati si performante ale Programului, concursuri si evenimente pentru Afiliati.

3.2. Obligatiile Afiliatului sunt:

a) sa furnizeze informatii corecte si complete privind identitatea sa;

b) sa foloseasca pentru Promovarea online exclusiv Mediile online, Metodele de promovare si Website-urile declarate si agreate de catre BraziDeLux.Net, cu respectarea eventualelor conditii sau restrictii impuse;

c) sa furnizeze informatii corecte si complete legate de statutul sau de asigurat in sistemul asigurarilor de stat, precum si orice alte informatii de interes in vederea stabilirii obligatiilor fiscale si sa actualizeze aceste informatii ori de cate ori apar modificari;

d) sa utilizeze cu buna credinta Platforma si Instrumentele de promovare puse la dispozitie de catre BraziDeLux.Net, fara sa le altereze in vreun fel;

e) sa nu aduca atingere imaginii si/sau intereselor BraziDeLux.Net prin orice activitati pe care le intreprinde, prin ceea ce comunica sau prin modul in care o face;

f) sa furnizeze prompt, la cererea BraziDeLux.Net, informatiile necesare pentru analiza si aprobarea Castigurilor;

g) sa anunte BraziDeLux.Net imediat ce a constatat disfunctionalitati de orice natura ale Platformei;

h) sa respecte toate obligatiile si conditiile precizate in celelalte capitole ale Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIILE BraziDeLux.Net

4.1. Drepturile BraziDeLux.Net:

a) BraziDeLux.Net isi rezerva dreptul de a verifica respectarea de catre Afiliati a Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma, precum si a eventualelor conditii suplimentare impuse, putand solicita in orice moment informatii complete privind activitatea desfasurata de catre Afiliati;

b) BraziDeLux.Net isi rezerva dreptul de a anula in orice moment castiguri ale Afiliatilor care nu respecta Termenii si Conditiile Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in cadrul Platformei si / sau eventualele conditionari suplimentare impuse, de a intrerupe folosirea Programului si de a dezactiva Contul de Afiliat, fara nicio alta obligatie sau raspundere din partea BraziDeLux.Net;

c) BraziDeLux.Net isi rezerva dreptul de a bloca accesul Afiliatilor care nu dau curs solicitarilor sale la Contul de Afiliat pana cand acestia furnizeaza toate informatiile si rapoartele solicitate, legate de activitatea desfasurata;

d) BraziDeLux.Net are dreptul de a modifica Termenii si Conditiile Programului;

4.2. Obligatiile BraziDeLux.Net sunt:

a) Sa efectueze catre Afiliati plata Castigurilor aprobate, atunci cand acestia indeplinesc toate conditiile necesare conform Termenilor si Conditiilor Programului;

b) Sa asigure functionarea Instrumentelor de promovare, inregistrarea Conversiilor si a Castigurilor aferente;

c) Sa furnizeze prin intermediul Contului de Afiliat, informatii privind Conversiile generate;

d) Sa ofere Afiliatilor, prin orice metoda, informari cu privire la activitatea de afiliat, noutati si performante ale Programului.

5. CASTIGURI, BONUSURI SI PLATA AFILIATULUI

5.1. Acordarea Castigurilor

5.1.1. Modalitatile de calcul a Castigurilor, precum si eventualele conditionari sau restrictionari suplimentare in legatura cu incasarea acestora sunt stabilite de catre BraziDeLux.Net, fiind afisate si actualizate in permanenta in Platforma.

5.1.2. Castigurile sunt atribuite doar Afiliatului care a generat Conversia, fiind netransmisibile catre ale persoane decat Afiliatului.

5.1.3. Toate Conversiile si Castigurile aferente vor fi calculate si inregistrate de catre BraziDeLux.Net prin intermediul Platformei si afisate in Contul de Afiliat.

 

5.2.Plata Afiliatilor

5.2.1. Plata se face face de doua ori pe luna (in data de 1 si data de 15, cu exceptia cazurilor in care aceste zile sunt nelucratoare / in weekend, caz in care plata se va face in urmatoarea zi lucratoare), pentru comenzile care la acea data au o vechime mai mare de 30 de zile calendaristice.

5.2.2. Nu vor fi platite castigurile aferente comenzilor care in decursul a 30 de zile calendaristice de la livrarea comenzii sunt anulate de catre clientul final.

 

6. MODIFICAREA TERMENILOR SI CONDITIILOR

6.1. BraziDeLux.Net poate modifica in orice moment orice termen sau condiţie a Programului prin transmiterea unei notificari pe Platforma si/sau prin e-mail si/sau prin orice alta metoda aleasa de catre BraziDeLux.Net.

6.2. Daca Afiliatul considera ca modificarile survenite sunt inacceptabile, poate inceta imediat colaborarea prin renunţarea utilizarii Programului. Continuarea utilizarii Programului dupa notificarea si/sau afisarea in Platforma a modificarilor implica acceptarea acestora de catre Afiliat.

6.3. BraziDeLux.Net pot modifica in orice moment valoarea Castigurilor, politicile de bonusare, conditiile cu privire la Mediile online si Modalitaţile de promovare acceptate precum si eventualele conditionari si restrictii suplimentare.

6.4. Ultima modificare a Termenilor si Conditiilor Programului afisata in Platforma prevaleaza fata de orice alta varianta anterioara a Termenilor si Conditiilor Programului.

 

7. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

7.1. Prin utilizarea Programului Afiliatul isi exprima neechivoc consimtamantul in mod expres ca BraziDeLux.Net:

– sa prelucreze datele sale cu caracter personal si toate celelalte date inregistrate in cadrul Programului (inclusiv CNP), direct sau prin intermediul operatorilor desemnati de catre acesta (mandatari si/sau terti contractanti, din tara sau strainatate) in scopul derularii raporturilor juridice create, respectiv in scopul realizarii Programului (in scopul verificarii identitatii/datelor personale furnizate, realizarii obiectivelor activitatii deafiliatiat, in scop statistic) si in scopul realizarii activitatii de marketing (scopuri promotionale, in vederea acordarii de noi servicii/produse, transmiterii oricarei oferte/corespondente comerciale prin care sunt promovate produsele si/sau serviciile BraziDeLux.Net sau ale altor afiliati ai BraziDeLux.Net) precum si pentru alcatuirea bazei de date proprii;

– sa poata transfera (ceda) datele personale ale Afiliatului altui operator, cu conditia respectarii obligatiei de informare conform clauzelor prezentului capitol.

7.2. Prin utilizarea Programului, Afiliatul confirma expres ca:

a) In legatura cu scopul utilizarii Programul este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) si ca refuzul sau cu privire la prelucrarea datelor sale personale (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) duce la imposibilitatea utilizarii Programului;

b) In legatura cu scopul realizarii activitatii de marketing este de acord cu prelucrarea datelor sale personale, inclusiv CNP (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) si ca refuzul sau cu privire la prelucrarea datelor sale personale (stocare, dezvaluire, cedare catre terti etc.) poate duce la imposibilitatea utilizarii Programului.

Astfel Afiliatul este de acord ca toate datele sale personale sa fie incluse in baza de date a BraziDeLux.Net si isi da acordul expres si neechivoc ca toate datele sale personale sa fie stocate si utilizate pentru:

  • activitati de marketing prin primirea de mesaje de informare sau comerciale (oferte, promotii, mesaje publicitare si de marketing privind activitatea BraziDeLux.Net
  • participarea la concursuri, promotii;
  • transmiterea de mesaje non-comerciale sau de tip administrativ (privind schimbari in Platforma, administrare, etc);
  • statistici interne realizate de catre BraziDeLux.Net necesare pentru imbunatatirea calitatii serviciilor oferite si imaginii BraziDeLux.Net si pentru crearea unor elemente caracteristice noi, promotii, functionalitati si servicii noi;
  • cercetari de piata;
  • urmarirea rezultatelor Programului.

7.3. Afiliatul a luat la cunostinta ca ii sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, Afiliatul are dreptul de a se opune prelucrarii datelor sale personale si de a solicita stergerea datelor sale, acest lucru determinand insa imposibilitatea utilizarii Programului.

7.4 Afiliatul declara ca a luat la cunostinta faptul ca isi poate exercita drepturile printr-o cerere trimisa la adresa de e-mail afiliati@brazidelux.net.

7.5. Afiliatul declara ca in caz de cedare a datelor sale personale (inclusiv CNP) catre terti, din tara sau din strainatate, este de acord sa fie notificat prin intermediul BraziDeLux.Net, având dreptul de opozitie si interventie potrivit celor sus mentionate, caz in care BraziDeLux.Net va lua, de indata, toate masurile ce se impun stergerii/modificarii datelor sale astfel cedate.

7.6. Afiliatul declara ca inclusiv in cazul in care nu va fi agreat de catre BraziDeLux.Net pentru a utiliza Programului este de acord ca datele sale personale sa fie prelucrate in vederea ofertarii de alte produse si/sau servicii, de catre orice alta entitate care a incheiat in acest sens un afiliatiat cu BraziDeLux.Net.

7.7. Pe baza unei cereri, trimise la adresa de e-mail afiliati@brazidelux.net, Afiliatul isi poate exercita, in mod gratuit, urmatoarele drepturi:

– o data pe an, confirmarea faptului ca datele personale sunt sau nu prelucrate;

– sa intervina asupra datelor transmise;

– sa se opuna prelucrarii datelor personale pentru motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara.

 

8. NOTIFICARI:

8.1. Notificarile, comunicarile si/sau orice alte adrese efectuate in cadrul Programului se vor face in scris, prin comunicare la adresa de e-mail indicate de catre Afiliat in formularele de inregistrare a Contului de Afiliat, si de catre BraziDeLux.Net in Introducerea Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment.

8.2. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre BraziDeLux.Net prin intermediul Programului, prin afisare in Platforma sau prin transmitere prin e-mail, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul publicarii / afisarii / transmiterii de catre BraziDeLux.Net.

8.3. Afiliatul recunoaste ca orice notificari, comunicari efectuate de catre BraziDeLux.Net prin intermediul e-mail-ului, sunt valabile si ii sunt opozabile de la momentul primirii.

8.4. In cazul in care comunicarea se face prin e-mail ea va fi considerata primita in ziua lucratoare in care a fost trimisa si/sau in ziua lucratoare imediat urmatoare in cazul in care a fost trimisa intr-o zi nelucratoare.

9. FORTA MAJORA

9.1. Orice imprejurare care este imposibil de prevazut si invincibila, independenta de vointa si controlul Partilor, care face imposibila indeplinirea obligatiilor Afiliatului si/sau BraziDeLux.Net, va fi considerata Forta Majora si va exonera partea care o invoca de indeplinirea respectivei obligatii.

9.2. Cauzele de Forta Majora sunt acele imprejurari, incluzand, fara limitare: razboi, revolutie, cutremur, inundatii masive, embargo, expropriere, incendiu devastator, intreruperea sau blocarea accesului sau functionalitatii Platformei si/sau Programului din motive neimputabile BraziDeLux.Net.

9.3.Partea care invoca Forta Majora trebuie sa notifice cealalta parte in termen de 10 zile lucratoare de la data la care au survenit imprejurarile si sa puna la dispozitie documentele care atesta Forta Majora, eliberate de o autoritate competenta in termen de 30 (treizeci) de zile lucratoare de la acea data. Partea in cauza este de asemenea obligata sa comunice imediat data la care inceteaza cauza de Forta Majora.

9.4.In cazul omisiunii de a notifica, in conformitate cu conditiile si in termenele limita prevazute mai sus, declansarea si incetarea cauzei de Forta Majora, partea care reclama Forta Majora va suporta intregul prejudiciu cauzat celeilalte parti de aceasta omisiune.

9.5.Partile se angajeaza sa ia toate masurile rezonabile necesare in vederea limitarii oricarui prejudiciu care ar putea surveni pe durata situatiei de Forta Majora, drept rezultat al situatiei de Forta Majora.

9.6. In timpul unui eveniment de Forta Majora care impiedica una sau ambele parti sa-si efectueze obligatiile, partile sunt exonerate de indeplinirea obligatiilor lor. Daca Forta Majora nu inceteaza in termen de 3 (trei) luni de la notificarea sa, oricare dintre parti poate denunta Contractul si/sau utilizarea Programului.

10. LEGISLATIE APLICABILA SI JURISDICTIE

10.1. Prevederile Programului Afiliat sunt guvernate de legile din Romania.

10.2. Instantele competente din Romania vor avea jurisdictie exclusiva asupra oricaror si tuturor disputelor ce vor aparea in legatura cu prevederile Termenilor si Conditiilor Programului, cu toate modificarile si actualizarile afisate in Platforma in orice moment si/sau in legatura cu Contractul incheiat intre Afiliat si BraziDeLux.Net in temeiul acestor Termeni si Conditii.